Muziekles op kinderdagverblijf of peuterspeelzaal

De dreumesen kruipen naar het kleed en beginnen al met klappen. De peuters staan ongeduldig te trappelen bij de deur tot ze ook aan de beurt zijn. Muziek voegt echt iets toe aan het dagritme in de kinderopvang. Met veel plezier samen muziek maken verbindt en stimuleert de kinderen op vele ontwikkelingsgebieden via het spel.
Voor wekelijkse muzieklessen, projectmatige muzieklessen of losse workshops muziek op de kindeorpvang kun je contact opnemen.

Bijscholingen voor pedagogisch medewerkers: Muziekkwartier

Dagelijks muziek maken, spelen en zingen geeft kinderen de kans om met plezier samen met elkaar te spelen. In het muziekspel zit een aanbod waarin kinderen vanuit hun eigen behoefte en dat van de groep speels ‘werken’ aan hun eigen ontwikkeling. Door het hele team van pedagogisch medewerkers te trainen kan dit op elke groep de dagelijkse werkelijkheid worden. Lees hierover meer in het boek ‘Muziekkwartier’ of boek een training. Voor alle organisaties -klein en groot- is er een aanbod op maat af te spreken. Kijk hiervoor op Muziekkwartier.

Kinderdagverblijven

Bij kinderdagverblijven True Colors, ‘t Knuffeltje, het Elfje en WisKids in Delft geef ik vaste lessen Muziek op Schoot. Op Plukkebol begeleid ik de muziekambassadeurs voor het vaste dagelijkse Muziekkwartier in alle groepen.
De kinderen zing ik eerst toe met het begroetingslied, kinderen genieten van ‘Klassiek met Knuffels’, waarna we gaan spelen: klappen, dansen, spelen met ballen, bellen, rammelaars, doosjes, muziekinstrumenten, … Op de geluiden, woorden, klanken en spelletjes die de kinderen zelf spontaan doen wordt ingespeeld waardoor ze bevestigd worden in hun ontwikkeling. Samen met de pedagogisch medewerkers zingen we massageliedjes, kiekeboe-liedjes en dansen we op muziek.

Het spel met muziek dat we doen is heel divers: samen dansen op muziek, luisteren naar de fluit, piano, gitaar, harp, etc. of zelf muziek maken, klappen, improviseren, vingerspelletjes, en zingen met speelgoed. De kinderen mogen veel eigen ideeën aandragen, wat ze dan ook graag doen. Bij al deze spelletjes worden de diverse ontwikkelingsgebieden gestimuleerd en bevestigd. In de bijeenkomst is een evenwicht te vinden hierin: taal/spraak stimulans, motorische ontwikkeling, emotionele, zintuiglijke, sociale en cognitieve ontwikkeling. Maar bovenal de muzikale ontwikkeling die een basis legt voor plezier in muziek door ermee te spelen, muziek te maken en muziek te beleven. De pedagogisch medewerkers krijgen alle liedjes mee zodat ze dezelfde spelletjes “nog een keer!” kunnen spelen in de loop van de week.